Hiệp Hội Những Người Bạn Của Trẻ Em Đường Phố (FFSC)
Date: 01-07-2012

Hiệp Hội Những Người Bạn Của Trẻ Em Đường Phố (FFSC) là một tổ chức phi lợi nhuận của Thành Phố Hồ Chí Minh. Nơi mà sứ mệnh của họ là giúp đỡ những trẻ em vô gia cư/thiệt thòi nhận được sự giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng như hỗ trợ các em trong những việc liên quan đến việc ra quyết định cho chính bản thân mình.

FFSC có 9 trung tâm dạy học, cung cấp việc giảng dạy miễn phí cho hàng ngàn trẻ em bị thiệt thòi hằng năm.

Buổi đào tạo về Tính Quyết Đoán được dành cho 13 thành viên đến từ 9 trung tâm của FFSC, được tổ chức tại trụ sở của công ty MindWork Training do bà Nghiêm Liên Hương, là đào tạo viên cấp cao của MindWork Training thực hiện.

“Các bài học tình huống rất gần gũi với các tình huống hằng ngày của chúng tôi, vì thế chúng tôi rất dễ dàng nắm bắt bài học. Thực hành các tình huống này giúp tôi mạnh mẽ và tự tin hơn.”

“Đồng Thị Xuân Đức, FFSC)

“Chúng tôi học được cách nhấn mạnh bản thân tốt hơn”

(Hoàng Ngọc Tươi, FFSC)

“Tôi trở nhận biết được quá trình của sự thay đổi hành vi sau khi được đào tạo.”

(Trần Thị Tố Uyên,FFSC)

“Cảm ơn MindWork Training vì đã cung cấp cho chúng tôi một khóa đào tạo hữu ích”. Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời.”

(Nguyễn Thị Kiều Thơ, FFSC)

zp8497586rq
zp8497586rq