CÁC KHOÁ HỌC TẬP TRUNG THÁNG 03 – 06/2017
copy-cropped-logo1.png

Khoá học
Course

Thời lượng (ngày)
Duration (day)

Học Phí (VNĐ)

Fees (VND)

Ngày Đào Tạo
Training Date

Xây Dựng Hình Ảnh Làm Việc Chuyên Nghiệp

Building Your Professional Image

1

2,500,000

24/3

Tư Duy Sáng Tạo

Creative Thinking

2

5,000,000

12 & 13/4

Kỹ Năng Huấn Luyện và Kèm Cặp Nhân Viên

Coaching Skills for Managers

2

5,000,000

11 & 12/5

Kỹ Năng Phòng Vấn Dành Cho Cấp Quản Lý

Interviewing Skills for Managers

1

2,500,000

19/5

Quản Lý Đào Tạo Doanh Nghiệp

Corporate Training Management

2

5,000,000

22 & 23/6

Thông tin chung/  General information

Giảng viên:

Trainer:

Hồ sơ giảng viên và nội dung khóa học sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Trainer’s profile and course outline will be provided as requested.

Ngôn ngữ / Language:

Tiếng Việt/ Vietnamese

Cỡ nhóm / Group size:

12 – 15

Địa điểm / Venue:

Tùy vào khoá học / Arrangement will be made depending on the courses.

Phí / Fees:

2,500,000 VNĐ/ ngày/ học viên, đã bao gồm VAT 0%, phí đào tạo, tài liệu,
tea-coffee break và ăn trưa.2,500,000 VND/ day/Learner, Inc. VAT 0%, training fee, training material,
tea-coffee
 break and lunch.

Ưu đãi học phí/ Discount policy:

Ưu đãi 5% cho nhóm từ 3 học viên

5% discount for group from 3 learners.