Tham khảo
references04
KHÓA ĐÀO TẠO ĐIỂM TRUNG BÌNH*
Kỹ năng đàm phán 7.5
Kỹ năng giao việc và ủy quyền 8.4
Làm việc với người khó tính 8.8
Kỹ năng gây ảnh hưởng 8.6
Kỹ năng tâm lý cho giảng viên kỹ năng mềm 8.0
Kỹ năng thuyết trình 7.6
Kỹ năng ứng xử trong quá trình thu hồi nợ 8.4
Kỹ năng lãnh đạo 8.6
Nghệ thuật thảo luận và đưa ra ý kiến 8.0
Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 9.0

* Điểm trung bình là trung bình số điểm các học viên trong khóa học đánh giá trên thang điểm từ 0-10.

Tham khảo từ những học viên cũ dành cho những khóa đào tạo khác nhau tại MindWork Training

KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG

Ông Định Nguyễn – (Giám đốc Hành chánh Nhân sự, Danone Việt Nam): “Khóa học rất hữu ích trong việc hệ thống hóa kiến thức của tôi, cũng như nâng cao các kỹ năng gây ảnh hưởng trong cả công việc lẫn cuộc sống hằng ngày. Tôi rất thích cách giảng viên và học viên cùng nhau nghiên cứu những tình huống ngoài mong đợi có thể xảy ra khi ứng dụng một kỹ năng gây ảnh hưởng trong thực tế. Tôi đã tham gia tất cả các bài tập và phát hiện rằng nó đem lại rất nhiều lợi ích cho bản thân mình.” 

Bà Vũ Thanh Hà – (Giám đốc Quản lý khách hàng, Công ty Truyền Thông Hoa Ly): “Những kỹ năng được giảng dạy rất hữu ích, kèm theo đó rất nhiều bài tập thực hành. Những điểm then chốt trong bài học được lập đi lập lại nhiều lần, vì thế mà tôi có thể nắm bắt bài ngay tại lớp học. Các ví dụ rất sát với thực tế và có ích trong những tình huống ngoài đời. Giảng viên truyền cho tôi cảm hứng và khiến tôi thay đổi cũng như phát triển các kỹ năng gây ảnh hưởng của mình.” 

Lg display has signed a deal to supply apple with lcd panels for the https://trackingapps.org/cell-phone-spy-software-remote-installation/ next five years