Quản Lý Đào Tạo T11 – 2016

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

Mục tiêu và lợi ích khi tham gia khóa học:

 • Dựa trên những quan tâm thực tế từ nhân sự đang công tác trong lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo nội bộ, khóa học được thiết kế nhằm cung cấp đến người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả một chương trình đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp.
 • Sau khóa học, người học sẽ được trang bị các công cụ và năng lực cần thiết để áp dụng vào chính công việc thực tế của mình từ việc phân tích nhu cầu đào tạo, thiết kế, thực hiện chương trình đào tạo, điều phối hoạt động đào tạo đến đánh giá và quản lý chất lượng sau đào tạo.
 • Qua đó, người học hoàn toàn có thể tự tin thể hiện và phát triển bản thân trên con đường nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đối tượng tham dự:

 • Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo, quản lý đào tạo tại Doanh nghiệp
 • Các đối tượng khác có quan tâm

Nội dung khóa học:

 1. Tổng quan về quản lý đào tạo
 • Đào tạo và phát triển trong môi trường doanh nghiệp – thuận lợi và khó khăn
 • Đào tạo và những giải pháp khác
 • Quản lý đào tạo và SWOT
 • Tình huống thực tế

2. Chu trình quản lý đào tạo

 • Ba bước của việc học tập và phát triển mang tính chiến lược
 • Bài tập nhóm : WHAT và HOW

3. Phân tích nhu cầu đào tạo cho 1 năm ( TNA)

4. Quy trình đào tạo tổng thể – Mô hình ADDIE

 • Phân tích nhu cầu đào tạo cho khóa
 • Thiết kế 1 chương trình đào tạo
 • Phát triển 1 chương trình đào tạo
 • Tiến hành 1 chương trình đào tạo
 • Đánh giá đào tạo

i.    Mô hình đánh giá đào tạo của Kirk Patrick’s

ii.    Tình huống thực tế

5. Điều phối đào tạo

 • Hiểu về Train the Trainer
 • Xây dựng môi trường học tập

i.    Tám mức độ hiểu biết của con người

ii.    Hoạt động: Tôi nghe, tôi thấy, tôi làm

6. Quản lý chất lượng đào tạo ( TQM)

 • Định nghĩa và bảo đảm tỷ suất hoàn vốn của đào tạo
 • Mô hình 70 – 20 – 10 với hiệu quả học tập dài hạn
 • Bài tập nhóm: Phát triển nhóm của bạn

Lịch đào tạo: 28 & 29/10/2016

Phí đào tạo: 6,000,000 VNĐ

Ưu đãi học phí: giảm 20% khi đăng ký sớm trước ngày 30/9/2016

Vui lòng liên hệ:

0908 173 158 (Mr. Tài)  / Email: . Our services are available to students all over the world, at any degree program, and any task https://homework-writer.com level