Đào tạo tại doanh nghiệp
inCompanyTraining08

Các khóa đào tạo doanh nghiệp sẽ được viết chương trình theo nhu cầu đào tạo của từng công ty.

Bước đầu tiên trong việc xác định những nhu cầu đào tạo có thể là buổi phỏng vấn những cá nhân liên quan tại công ty.

Trong suốt quá trình tìm hiểu, kết quả của buổi phỏng vấn sẽ là đề xuất đào tạo theo yêu cầu của khách hàng.

image002
Sau khi nhận được sự đồng ý về đề xuất đào tạo, chúng tôi đề nghị thực hiện buổi phỏng vấn nắm bắt mục tiêu cá nhân với những người tham dự khóa học nhằm đảm bảo nội dung khóa học đáp ứng được những mong đợi của họ.

Khóa đào tạo sẽ kết thúc bằng một bài tập về nhà. Để đảm bảo việc thực hành những gì học được suốt khóa học, chúng tôi đề nghị tổ chức một buổi ôn tập để những học viên thảo luận và chứng minh những gì ( và như thế nào) họ luyện tập tại nơi làm việc.

Thỉnh thoảng doanh nghiệp nên tổ chức nhiều buổi ôn tập sau một thời gian dài để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ những kiến thức học được.

Mỗi khóa học sẽ kết thúc bằng bảng đánh giá và nó sẽ được gửi đến khách hàng để chia sẻ và thảo luận. Be sure to check out our mac os x apps gallery to discover more over here explore more apps for os x powered computer