Lớp học tập trung tháng 6, 2018 – Lãnh đạo theo tình huống

Đối tượng:

Các cấp quản lý.

Mục tiêu:

Là một nhà quản lý mới, bạn còn gặp nhiều lúng túng trong việc quản lý và lãnh đạo nhân viên dưới mình. Bạn không có một chiến lược gì cả và hành xử theo cảm hứng và thói quen. Nếu vậy, đây sẽ là khóa học dành cho bạn.  Khóa học lãnh đạo theo tình huống sẽ giúp bạn nhận diện được khả năng hoàn thành tốt công viêc và mức độ cần phải được giám sát của nhân viên để từ đó bạn có thể tìm ra được cách lãnh đạo phù hợp. Cụ thể, học viên sẽ đạt được những mục tiêu sau:

 • Hiểu rõ vai trò lãnh đạo của người quản lý.
 • Hiểu được thiên hướng lãnh đạo người khác của bản thân.
 • Hiểu được năng lưc, và động lực của nhân viên trong công việc.
 • Biết cách linh hoạt áp dụng những chiến lược lãnh đạo khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp, khích lệ, truyền cảm hứng của người lãnh đạo.

Chương trình:

 • Sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo?
 • Chiến lược, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu, Niềm tin của 1 nhóm làm viêc và vai trò của người trưởng nhóm.
 • Mối quan hệ giữa công việc, nhóm và cá nhân.
 • 3 phương pháp quản lý chính:
  • Theo kết quả.
  • Hướng dẫn, giám sát
  • Theo thời điểm.
  • Mô hình lãnh đạo theo tình huống:(Hersey và Blanchard)
  • Ý nghĩa của mô hình: Hiểu được mối quan hệ giữa hành vi lãnh đạo, công việc và mức độ thành thạo của nhân viên
   • 4 mức độ thành thạo công việc của nhân viên:
   1. Muốn  làm nhưng chưa làm được.
   2. Làm được một ít
   3. Có thể làm nhưng thiếu tự tin
   4. Muốn làm và có thể làm
 • 4 kiểu phong cách lãnh đạo: ứng với 4 mức độ thạo việc
  1. S1:  Nói, hướng dẫn
  2. S2:  Bán, thuyết phục
  3. S3:  Tham gia, hỗ trợ
  4. S4:   Ủy quyền
 • Thực hành cách nhận biết các tình huống khác nhau
 • Thực hành mỗi phong cách áp dụng trường hợp cá nhân
 • Thực hành với cách chuyển phong cách/ cách cư xử phù hợp với hình huống
 • Ngày học: 15 &16/06/2018
 • Chi phí: 5,000,000 VND (chi phí này chi phí đào tạo 2 ngày, tài liệu, dụng cụ, địa điểm học, tea/coffee break, ăn trưa nhẹ, bằng. Chi phí này chưa bao gồm VAT 10%).
 • Giảng viên: Bùi Hữu Hưng.
 • Liên hệ: (084) 90 3955 702/ 28 8 892 1139 hoặc huong@mindworktraining.com; mindwork@mindworktraining.com
15 &16/06/2018
8:30AM - 10:30AM
Mindwork training office
VND 5,000,000