THUYẾT PHỤC và GÂY ẢNH HƯỞNG với nhân viên

Quản lý áp đặt quyền hạn của mình để bắt nhân viên làm theo. Nhân viên vì sợ mà phải miễn cưỡng phuc tùng.

Là một nhà quản lý, bạn muốn nhân viên của mình phải tâm phục, khẩu phục mà thực hiện công việc. Vậy thì đâu là khóa học dành cho bạn. Lãnh đạo bằng quyền lực mềm có nghĩa là lãnh đạo bằng uy tín, khả năng gây ảnh hưởng và thuyết phục. Sau khóa học, học viên sẽ học được:

 • Hiểu được phong cách và khả năng thuyết phục người khác của bản thân và nhân viên.
 • Biết phân tích tình huống và đối phương để tìm ra chiến lược thuyết phục thích hợp
 • Biết cách sử dụng các kỹ thuật gây ảnh hưởng.
 • Có khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên, có phong cách giao tiếp lôi cuốn người nghe.
 • Trở thành một người lãnh đạo/ quản lý có sức thuyết phục và ảnh hưởng với nhân viên của mình

ĐỐI TƯỢNG: Quản lý, tổ trưởng hoặc những ai quan tâm và muốn phát triển các kỹ năng của

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 1: Quyền lực mềm và khả năng giao tiếp

 • Quyền lực mềm là gì?  Sự khác biệt giữa quyền lực mềm và cứng, giữa áp đặt và ảnh hưởng. Sức mạnh tổ chức, cá nhân và kiến thức.
 • Nhà lãnh đạo và năng lực giao tiếp:  4 phong cách giao tiếp. Nhận diện và điều chỉnh để phù hợp
 • Rào cản ảnh hưởng tới năng lực gây ảnh hưởng của một người lãnh đạo
 • Hiểu về năng lực gây ảnh hưởng của bản thân và người khác.
 • 4 chiến lược gây ảnh hưởng cơ bản của một nhà lãnh đạo: ý nghĩa và tình huống sử dụng thích hợp của từng chiến lược

Ngày 2: 4 chiến lược gây ảnh hưởng cơ bản của một nhà lãnh đạo

 • Sức mạnh của ý chí: khẳng định bản thân (tự tin)

-       Khen ngợi nhân viên.
-       Xây dựng hồ sơ 1 chuyên gia đàn anh trong nghề
-       Có một quan điểm rõ ràng và giữ vững lập trường ngay cả trong khó khăn.

 • Sức mạnh của tư duy: lập luận logic (am hiểu nội dung, suy nghĩ mạch lạc)

-       Làm thế nào để lập luận trở nên logic? Lấy thông tin dữ liệu ở đâu/như thế nào? Tìm ra các giải pháp win-win.

 • Sức mạnh của cảm xúc: kêu gọi sư tham gia hợp tác (cảm thông và quan tâm đến người khác)

-       Biết cách lắng nghe và đặt câu hỏi

-       Kêu gọi nhân viên cùng tham gia đóng góp

-       Công nhân sự đóng góp của cấp dưới.

 • Sức mạnh của niềm tin: truyền cảm hứng

-       Phác họa được một tương lai sáng lạn hay một cái đích rõ ràng.

-       Kết nối với giá trị mà nhân viên đề cao.

-       Tự nguyên tiên phong đi những bước đi  đầu tiên khó khăn

Phương pháp đào tạo: học thông qua hình ảnh, video, các hoạt động, bài tập, trò chơi, các câu chuyện truyền cảm hứng và chia xẻ kinh nghiệm từ giảng viên và giữa các học viên.

THỜI LƯỢNG2 ngày

LIÊN HỆ:

Nghiem Lien Huong

Business Development Manager

0904 994 512 – Skype: vnr.bs

huong@mindworktraining.com

Ngày 1/6/2018 đến 31/7/2018
8:30AM - 05:30PM
Mindwork Training
VND 0