Tạo động lực cho nhóm làm việc

Mục tiêu:

 

Từng nhân viên có động lực làm việc và cả nhóm cùng được khích lệ làm việc sẽ khiến cho nhóm hoạt động có hiệu quả hơn. Khích lệ và động viên nhân viên, gắn kết và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm sẽ một trong những nhiệm vụ quan trọng của một người trưởng nhóm/quản lý.

Khóa học sẽ giúp cho nhà quản lý không chỉ biết cách khích lệ tinh thần làm việc của từng cá nhân và còn tạo động lực cho cả nhóm làm việc để nhóm có thể đạt được những kết quả cao nhất có thể.

Khóa học sẽ giúp cho người học trả lời những câu hỏi sau:

 • Động lực của một cá nhân bắt nguồn từ đâu?
 • Điều gì thôi thúc chúng ta làm việc (tốt hơn)? Cái gì mang lại cảm giác thỏa mãn cho chúng ta?
 • Làm thế nào chúng ta có thể kêu gọi sự giúp đỡ của đồng nghiệp của mình?
 • Làm thế nào chúng ta có thể thuyết phục nhân viên tự giác làm việc chăm chỉ?
 • Làm thế nào chúng ta có thể khích lệ niềm tự hào, sự kiêu hãnh về nghề nghiệp trong nhân viên hay trong nhóm làm việc của mình?

 

Học viên sẽ làm một bài đánh giá năng lực trước khóa học và chuẩn bị một số tình huống thực tế để thảo luận trong lớp học

Thời lượng: 1-2 ngày (tùy theo yêu cầu của khóa học)

Nội dung khóa học:

 

 1. A.   Động lực và tạo động lực cho cá nhân
 • Điều gì khiến một nhân viên cảm thấy có động lực để làm việc?

ü  Mô hình Maslow.

ü  Động lực từ bên ngoài và từ bên trong.

 • Khi nào thì người nhân viên có động lực lớn nhất để làm việc?

 

 1. B.   Tạo động lực cho nhóm làm việc:
  1. Khích lệ nhóm làm việc thông qua việc tạo ra ý nghĩa và giá trị công việc. (câu chuyện của con sóc)
 • Đâu là niềm tự hào, giá trị sống và ý nghĩa trong công việc của bạn?
 • Điều gì khiến bạn thỏa mãn trong công việc?
 • Kết nối giá trị và mục tiêu cá nhân với tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức.
 1. Khích lệ nhóm làm việc thông qua việc trao cho họ phạm vi hoạt động, trách nhiệm và kết quả mong đợi rõ ràng (câu chuyện của con hải ly).
 • Giao việc:
  • Bạn giao việc cho nhân viên trong nhóm thế nào? Dựa trên những nguyên tắc gì?
  • Quan trọng là nhân viên vẫn có thể thưc hiện trong khả năng của họ, nhưng vẫn phải hơi thách thức một chút.
  • Tôn trọng, lắng nghe ước mơ, nguyện vọng, nhu cầu của nhân viên và hành động đáp lại nếu có thể.
 1. Khích lệ nhóm làm việc thông qua khen thưởng và động viên (câu chuyện của con ngỗng):
 • Thực lòng chúc mừng nhân viên khi họ hoàn thành công việc tốt đẹp.
 • Tạo nên sự ganh đua giữa các cá nhân và nhóm làm việc nhỏ. Có điểm số, có thứ hạng.
 • Phần thưởng không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn vật chất.

 

Phương pháp đào tạo: thông qua các hoạt động, trò chơi, bài tập, câu chuyện và video truyền cảm hứng.

Ngày 1/6/2018 đến 31/7/2018
8:30AM - 05:30PM
Mindwork Training
VND 0