Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

Mục tiêu khóa học:

  • 3 giai đoạn phát triển nhóm.
  • Hiểu về tính cách các thành viên nhóm: MBTI
  • Mô hình 5 yếu tố khiến nhóm hoạt động không hiệu quả.
  • Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong 7 lĩnh vực: nhất quán từ đường lối đến hành động, giao tiếp, sáng tạo và khám phá, chuẩn bị và phối hợp, kết quả, phản hồi, quan hệ giữa các thành viên.

Thông tin khóa học:

Thời lượng : 2 ngày – 27 & 28 tháng 6 năm 2016
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Phí : 4,000,000 VNĐ/ người
Số lượng : 8 – 12 học viên
Thời gian : 8:30 – 17:30
Địa điểm : MindWork Training
Bao gồm : Tất cả các tài liệu học tập, trà, cà phê, ăn nhẹ v.v..
Chứng chỉ : Học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại: (08) 3915 1171 (Mr. Tài)
  • Email: mindwork@mindworktraining.com