Nghiên cứu tâm lý

Đã có bao giờ bạn tham gia vào một chương trình đào tạo/ khóa học mà những kinh nghiệm của chính bạn là nền tảng cho quá trình học tập của bạn? Hoặc bạn đã từng nghe về phương pháp đào tạo tương tự như vậy? Thực chất, chúng ta đang học hỏi những điều mới lạ quanh ta hàng ngày bằng chính phương pháp này mà chúng ta không biết. Chúng ta mua được cái xe ô tô mới và học lái bốn bánh....

Xem thêm

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem thêm