Đội ngũ giảng viên
Mrs Nguyễn Thị Thu Hà
Senior Trainer of MindWork Training of MindWork Training

Bà NUYỄN THỊ THU HÀ là giảng viên Cấp Cao của Công ty MindWork Training. Bà đã nhận được bằng thạc sĩ về Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton , Anh.

Bà có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh và Tiếp thị, Quản trị thay đổi, Chiến lược kinh doanh, Quản trị kinh doanh và lĩnh vực Y tế.

Mrs. Phan Thu Hằng
Senior Trainer of MindWork Training

Bà Phan Thu Hằng là giảng viên Cấp Cao của Công ty MindWork Training. Bà đã nhận được bằng thạc sĩ về Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton, Anh.

Bà có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đảm nhận nhiều vai trò như về Quản lý, Lãnh đạo, Đào tạo và Marketing.

Mrs. Trần Thị Diễm Khuê
Senior Trainer/ Coach of MindWork Training

Với hơn 16 năm kinh nghiệm ở công ty Unilever dưới vai trò Giám đốc Phát triển hoạt động khách hàng (8 năm), Giám đốc Phát triển năng lực và hiện tại là Giám đốc dự án quốc gia LeverEdge.

Bà Khuê có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như Lãnh đạo, Huấn luyện (nhân viên), Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Xây dựng & phát triển năng lực.

Mr. Nguyễn Định
Senior Trainer of MindWork Training
Phạm Thị Quý Hiền
Senior Trainer/ Coach of MindWork Training

Giám đốc Nhân sự với 14 năm kinh nghiệm. Được chứng nhận Huấn luyện chuyên nghiệp và tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh. Bà Hiền thường xuất hiện dưới tư cách là chuyên viên đào tạo (phát triển tài năng)  hoặc tổ chức các sự kiện trong cả nước và quốc tế.

 

Lĩnh vực: Quản lý nhân sự, Chế độ đãi ngộ, Huấn luyện và phát triển tài năng, Cố vấn phát triển doanh nghiệp với những hiểu biết sâu rộng về Kinh doanh, Đầu tư công nghệ và Phát triển khởi nghiệp…

Mr. Christian Routin
Senior Trainer of MindWork Training

Ông Christian Routin là thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Khoa học Chính trị, cả hai tại Đại học Paris.
Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo, kết nối đội ngũ, giải quyết xung đột trong nhóm, đào tạo, tuyển dụng, tư vấn nhân sự cho các công ty, quản lý xuyên văn hóa và truyền thông.

Mr. Phạm Văn Phúc
Senior Trainer of MindWork Training

Ông Phạm Văn Phúc đã nhận được bằng quản trị kinh doanh của AITMA – Hiệp hội quản lý và công nghệ thông tin Mỹ.

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Ngân hàng, Đào tạo kỹ năng mềm, Nhân sự và Kinh doanh.

Mrs. Diana Chee
Senior Trainer/ Coach of MindWork Training (Singapore)

Bà Diana có hơn 15 năm kinh nghiệm về Quản lý và Nhân sự cao cấp quốc tế trong các lĩnh vực Dầu khí, Hóa chất, Logistics, Thương mại và Sản xuất.

Mrs. Hoàng Mai Hoa
Senior Trainer of MindWork Training

Bà Hoàng Mai Hoa là Giảng Viên Cấp Cao của công ty MindWork Training. Bà đã nhận được  bằng Thạc Sĩ về quản trị kinh doanh của đại học Bolton, Anh.

Bà có trên 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Nhân Sự, Điều Hành Kinh Doanh, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng…

Mr. Ian Burness
Senior Trainer of MindWork Training

Ông Ian Burness đã nhận bằng Thạc sĩ về Hệ thống thông tin của Đại học Swinburne (Hawthorn, Úc) và Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT (Melbourne, Úc).
Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về Quản lý, Lãnh đạo, Đào tạo, Chăm sóc khách hàng và Hệ thống thông tin.

Mr. Jos Langens
Managing Director, Consultant and Senior Trainer of MindWork Training of MindWork Training

Ông Jos Langens đã nhận được bằng Thạc sĩ về ngành Tâm Lý tại trường đại học Utrecht (Hà Lan).

Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như Ngân Hàng, Bảo Hiểm, Marketing, Kinh Doanh và Nhân Sự.