Đội ngũ giảng viên
Dưới đây là một số giảng viên hàng đầu của chúng tôi.
Mr. Jos Langens
Managing Director, Consultant and Senior Trainer of MindWork Training

Ông Jos Langens đã nhận được bằng Thạc sĩ về ngành Tâm Lý tại trường đại học Utrecht (Hà Lan).

Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như Ngân Hàng, Bảo Hiểm, Marketing, Kinh Doanh và Nhân Sự.

Một số khóa đào tạo ông đã tiến hành: Lãnh đạo, Lãnh đạo tình huống, Kỹ năng quản lý cho quản lý bậc trung, Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Khai vấn, Đám phán, Trình bày, Giao tiếp, Gây ảnh hưởng, Quản lý thời gian, Quản lý xung đột, Dịch vụ khách hàng, Kỹ năng phỏng vấn, Đào tạo giảng viên.

Some of the clients: Unilever, FrieslandCampina, Damco, Phillip, Siemen, Kone, Dobla, Pepperl & Fuchs, Sumitomo,……

Các khóa học sắp tới/Sự kiện
Câu chuyện truyền cảm hứng.