Tin tức

  1.     Thiết kế lại sao cho phù hợp với từng cá nhân Đây là trào lưu hàng đầu trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển của năm nay. Lý do là “một khóa đào tạo online duy nhất” không thể đáp ứng mong đợi của tất cả. Các học viên chỉ cần tập trung vào cải thiện kỹ năng của bản thân thay vì phải cố gắng theo kịp các học viên khác. Điều mấu chốt là phải đo được những thiếu...

Xem thêm

Nhân viên của công ty của bạn rải rác khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam và rất khó để có thể tập trung về một địa điểm để có thể tổ chức một khóa học. Nhân viên của bạn làm việc theo ca, và vì vậy cũng khó mà có thể học tập trung vào một buổi. Hoạt động kinh doanh khiến cho nhân viên khó có thể tham dự một khóa học vào thời điểm mà khóa học tổ chức. Trong tất cả các trường hợp...

Xem thêm