Tin tức

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem thêm

Khoá học Course Thời lượng (ngày) Duration (day) Học Phí (VNĐ) Fees (VND) Ngày Đào Tạo Training Date Xây Dựng Hình Ảnh Làm Việc Chuyên Nghiệp Building Your Professional Image 1 2,500,000 24/3 Tư Duy Sáng Tạo Creative Thinking 2 5,000,000 12 & 13/4 Kỹ Năng Huấn Luyện và Kèm Cặp Nhân Viên Coaching Skills for Managers 2 5,000,000 11 & 12/5 Kỹ Năng Phòng Vấn Dành Cho Cấp Quản Lý Interviewing Skills...

Xem thêm

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem thêm

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem thêm

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem thêm

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP Mục tiêu và lợi ích khi tham gia khóa học: Dựa trên những quan tâm thực tế từ nhân sự đang công tác trong lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo nội bộ, khóa học được thiết kế nhằm cung cấp đến người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả một chương trình đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp. Sau khóa học, người học sẽ được...

Xem thêm

Ngày 26 & 27  tháng 7, MindWork Training đã tổ chức thành công khóa học “Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định” tại  TP. HCM,  dưới sự dẫn dắt của giảng viên cao cấp của MindWork Training. Chương trình đào tạo tập trung vào việc phát triển kiến thức và kỹ năng phân tích tình huống, tìm ra cách giải quyết vấn đề thông qua từng bước logic, trình bày giải pháp và ra quyết định hợp lý.

Xem thêm

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem thêm

Thông tin chung/  General information Khoá học tập trung/ Public Training Giảng viên: Trainer: Hồ sơ giảng viên và nội dung khóa học sẽ được cung cấp theo yêu cầu  Trainer’s profile and program will be provided as requested. Ngôn ngữ / Language: Vietnamese Cỡ nhóm / Group size: 10 – 12 Địa điểm / Venue: Tuỳ vào khoá học / Arrangement will be made depending on the courses Phí / Fees:  2.000.000 Đ/ngày/người....

Xem thêm

Khoá học “Kỹ năng giám sát dành cho Trưởng Nhóm” do MindWork Training tổ chức ngày 16 & 17.6.2016 đã diễn ra thành công tại Tp. Hồ Chí Minh, dưới sự dẫn dắt của giảng viên cao cấp của MindWork Training. Khóa học nhằm: • Nâng cao nhận thức về vai trò và nhiệm vụ của các trưởng nhóm, hướng tới và phù hợp với các mục tiêu, tầm nhìn và giá trị của công ty. • Nâng cao kỹ năng lãnh...

Xem thêm