Các hoạt động xã hội
Date: 2013-06-16 19:56:55

buy college essay papers Date: 01-07-2012 Hiệp Hội Những Người Bạn Của Trẻ Em Đường Phố (FFSC) là một tổ chức phi lợi nhuận của Thành Phố Hồ Chí Minh. Nơi mà sứ mệnh của họ là giúp đỡ những trẻ em vô gia cư/thiệt thòi nhận được sự giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng như hỗ trợ các em trong những việc liên quan đến việc ra quyết định cho chính bản thân mình. FFSC có 9 trung tâm dạy...

Xem thêm
Date: 2013-06-16 19:56:10

%%anc%% Date: 05-11-2011 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng LIN là những tổ chức phi lợi nhuận cấp những sự hỗ trợ cho những người dân sống trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh và những vùng lân cận. Nó phục vụ như là một sự kết nối giữa những nhà hảo tâm và những tổ chức tại địa phương. Buổi đào tạo CSR cho trung tâm LIN về Tình Quyết Đoán được thực hiện tại trụ sở công ty MindWork...

Xem thêm