<!–:vi–>Ngân hàng<!–:–><!–:en–>Banking<!–:–>

Vào ngày 19/11/2012, tổ chức NIBE-SVV và công ty đào tạo Mindwork đã ký thỏa thuận hợp tác.

NIBE-SVV là nhà cung cấp hàng đầu về các khóa đào tạo ngân hàng và tài chính mang tính quốc tế ở Hà Lan.

Thông qua việc hợp tác này, chúng tôi có thể kết hợp:

  • Kiến thức và chuyên gia tài chinh quốc tế hiện đại của NIBE-SVV, cùng với
  • Kiến thức và chuyên gia tâm lý chuyên sâu của công ty đào tạo MindWork

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
or your editor www.paperovernight.com/ should do to really improve the quality of our service