PUBLIC TRAINING SCHEDULE 6 + 7+ 8. 2016
T6+7+8.16

Thông tin chung/  General information

Khoá học tập trung/ Public Training

Giảng viên:

Trainer:

Hồ sơ giảng viên và nội dung khóa học sẽ được cung cấp theo yêu cầu

Trainer’s profile and program will be provided as requested.

Ngôn ngữ / Language:

Vietnamese

Cỡ nhóm / Group size:

10 – 12

Địa điểm / Venue:

Tuỳ vào khoá học / Arrangement will be made depending on the courses

Phí / Fees:

 2.000.000 Đ/ngày/người. Đã bao gồm VAT 0%, phí đào tạo, tài liệu và tea-coffee break

 2.000.000 VND/day/pax. Inc. VAT 0%, training fee, material and tea-coffe break

Giảm giá / Discount:

 5% khi đăng ký từ 4 người trở lên

5% when there are more than 4 people register.

cropped-logo1.png

Unit 1904, 19F, 81-85 Ham Nghi Street,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel. +84 (0) 8 3915 1171

Email: info@mindworktraining.com

-

When you write, be sure to mention anything http://silveressay.com new that has come up since you filed your lsac application a new honor, a new internship, a job, a promotion, etc