Contact Us

Địa chỉ Văn phòng (Address): Lầu 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại (Telephone): (084) 28 8 892 1139/ 090 3955 702/0904994512

Email: mindwork@mindworktraining.com; huong@mindworktraining.com

Upcoming trainings / Events